Februarski radovi za čestitke

Starija grupa dece naučila je šta je folder i kako se čuvaju radovi u svom folderu koristeći još jednu novu prečicu CTRL+S.
Predškolska grupa naučila je da crta svoje prve figure u programu Pivot.
Pogledajte koje su to predivne maštovite kreacije.

I čestitajte im!