Najmlađi IT Diplomci u Srbiji

Možda nas još neko pohvali, ali mi smo po-no-sni!!!
30 najmlađih IT diplomaca u Srbiji, šesta generacija zaredom!

Pored diploma, pogledajte i njihove radove u maju, POSEBNO odgovore na testu koji smo uspešno završili!
Test je obuhvatio po 10-ak pitanja iz oblasti koje smo učili tokom 2017/2018.

Starija grupa (uzrast 5), učili su program MS Paint.

Pitanja i odgovori:

Šta je računar?

 • možeš da crtaš i pišeš
 • da se sačuva crtež
 • da se instalira pivot
 • da se sluša muzika
 • da se igraju ponekad malo igrice
 • da bi crtali i bojili
 • može se gledati crtani film
 • nešto gde se može crtati i gledati
 • tamo gde možeš svašta nešto lepo da radiš i da se zabaviš

Koji su delovi računara?

 • staklo, plastika i metali
 • ekran, tastatura, kućište, miš

Gde se čuva crtež?

 • u čuvarkući
 • u folderu

Koje programe poznajete:

 • program za crtanje paint
 • maca i čika (ikonice za Scratch i Pivot)

Šta ima na ekranu?

 • ikonice, programi, folderi, kanta za smeće, računar

Šta su ikonice?

 • neke stvari koje mogu da se rade

Kako se zove traka sa bojama u MS Paint?

 • kantica, gotovi oblici, četkice, gumica, selekcija
 • traka sa stvarima za crtanje
 • traka sa alatima

Kako čuvamo crteže?

 • pritisnemo dugmiće Ctrl i S
 • kliknemo na ono plavo što ima slovo S
 • ukucamo ime  kako se zove crtež pa onda sejv na dugme

 

Predškolska grupa (uzrast 6), učili Pivot

Pitanja i odgovori:

Šta je Pivot?

 • tamo se crta i pokreće čikica
 • može da se pravi animacija
 • može da se prave oblici i novi likovi
 • negde gde se pravi kao film ili da se pomera figura
 • program gde praviš crtane filmove
 • program da radiš i onda se nešto pomera
 • pokretne slike

Šta je frame?

 • one kockice gore
 • mesto za pomeranje figura
 • nešto kada uradiš sa čikicom ili kockom ili loptom i onda se to tu pojavi
 • poze sa čikicom praviš kad klikneš na frejm
 • pravougaonik za pomeranje figura
 • sastav od animacije
 • jedan papir, zapravo 10 ili 15 papira da pomeraš nešto u njima

Šta je segment?

 • tačke na čikici
 • crvene tačke i jedna žuta
 • za pomeranje ruku i nogu čikice ili figure
 • crvene pomeramo delove tela, a žuta da pomeraš čikicu levo desno gore dole

U kom delu Pivota pravimo nove objekte?

 • file i onda olovka
 • pivot builder

Kako čuvamo radove na računaru?

 • kontrol i onda tapneš na slovo S

Kako testiramo šta smo napravili u Pivotu?

 • tako što uključimo
 • kliknemo na dugme play

Šta je animacija?

 • kada nešto napraviš sa čikicom i onda ga pustiš
 • da uvećavaš čikicu i čamac
 • kada pokrećeš čikicu koji vozi trotinet
 • da uvećavaš ruke i noge i glavu čikici ili umanjuješ

 

Diplomama uz čast bonbonama, film Moana i muziku i ples završili smo još jednu, zapravo petu,  godinu časova na računarima.

Nastavljamo od oktobra sa novim generacijama.

#PONOSNI smo svi, koliko deca, toliko i roditelji, a posebno predavač tetka Rada !
Prepuno je srce preneti znanje i videti osmehe za uspehe najmlađih IT znalaca!

Pogledajte dva završna video sadržaja i uživajte bar delimično koliko smo svi mi uživali 10 meseci!

 

 

 

Foto albumi radova u maju: