Na slovo, na slovo Z

Učili smo kako nacrtati zeca, zgradu, a možda i Z-duha (Laza ) 😀

Usput smo utvrdili kako i gde da sačuvamo svoje radove, kakvo ime da im damo…bez slova Č!
Zašto imena crteža bez Č, Š, Đ, Ž…o tome ćemo kasnije.